Η “εμπειρία” του CAFFE ‘LUIGI DAL 1901, δεν εξαντλείται στα εξαιρετικά χαρμάνια μας. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τον CAFFE’ LUIGI χωρίς την ολιστική αυτή προσέγγιση έτσι ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει μία ανεπανάληπτη εμπειρία. Για το λόγο αυτό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εμπλουτίζουμε το εύρος των υποστηρικτικών προϊόντων μας, έτσι ώστε οι πελάτες μας να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά και να τους δώσουμε την δυνατότητα να εξαπλώσουν την φιλοσοφία και την παράδοση του CAFFE’ LUIGI DAL 1901.